Na co půjde výtěžek

Komu tentokrát pomůžeme

 

Tento rok podporujeme spolek Sluneční paprsek. Chceme tak pomoci všem dětem s vážným onemocněním a jejich rodičům.

 

Jsou věci, které nezměníme.
JSOU VĚCI, KTERÉ DOKÁŽEME ZVLÁDNOUT JEN SPOLU.

 

 

 

Sluneční paprsek pomáhá dětem - Organizuje ozdravné pobyty s účastí lékařů a fyzioterapeutů pro nemocné děti.

Posláním spolku je oslovit osoby, organizace a společnosti, které mohou pomoci s realizací a finančním zabezpečením ozdravných pobytů pro děti. Pobyty jsou určené především pro děti, které prodělaly hemato-onkologické onemocnění, jsou chronicky a vážně nemocné nebo pro děti, kterým jejich onemocnění neumožňuje zúčastnit se ozdravných pobytů s jiným subjektem (např. Mořský koník). Dále pak pro děti nemocné a vyrůstající v dětském domově, s definovanou psychickou deprivací.